Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
VIVA VERO QUEER MONTENEGRO!

Foto: standard.rs

VIVA VERO QUEER MONTENEGRO!

​Odgovor barskog paroha na napade kojima je izložen u Crnoj Gori zbog svog stava o promociji pederastije.

Komentar
Autor: Jovan Plamenac

Izvinjavam se! Mnogo se izvinjavam! Nijesam uspio odmah da Vam odgovorim, moji uvaženi tužitelјi. Morao sam da kropim loze u Bolјevićima (kropiti: na crmničkom jeziku – prskati). Vidite i sami, ovog maja udarila kiša. Za baksuza, baš sada kada me spopao Zaštitnik lјudskih prava – Ombudsman – po upornom zahtjevu crnogorskih kvirovaca. Mi Crmničani, a i ostali stari Crnogorci, znamo da su kišni dani pogubni za vinograd.

Na dočeku Nove godine 2016. po julijanskom kalendaru („Pravoslavne nove godine“) u Podgorici poželio sam mojim Crnogorcima više toga. Ali samo jedna moja želјa se zapatila u javnosti:„Neka se crnogorski brk sa pederskih zadnjica vrati tamo gdje je bio u naših slavnih predaka“.

Tu moju dobru želјu Crnogorcima neki mediji odmah su proglasili „homofobijom“ i „govorom mržnje“. U sadejstvu sa NVO Kvir Montenegro, posebno uporno je Pobjeda p(r)ozivala Tužilaštvo i Ombdusmana da me procesuiraju.

Nakon više mjeseci ove hajke, Ombudsman je – sudeći prema onome što javlјaju mediji, jer ja nijesam dobio nikakav akt o tome – pokleknuo i donio je mišlјenje da sam kriv, da to što sam rekao te večeri na Trgu u Podgorici jeste govor mržnje, i donio je kaznenu mjeru: da se izvinim crnogorskim kvirovcima.

Već narednog dana Pobjeda je objavila, pa su to prenijeli neki drugi mediji, da sam rekao da ću da se izvinim LGBT osobama. Tog dana zvali su me novinari iz više medija, ali ja to nikome od njih nijesam rekao. Pobjeda je to – izmislila!

Javni tužilac se još drži. Doduše, pokrenuo je proceduru formiranja spisa, i pozvali su me u barsku policiju da dam izjavu. Kao lojalni građan ove kobajagi nezavisne države, dao sam izjavu.

ŠTA NA CRNOGORSKOM ZNAČI QUEER
Očekivao sam da će Javni tužilac ranije reagovati. Ali ne da bi pod pritiskom kvirovaca iPobjede moju dobru želјu Crnogorcima proglasio „govorom mržnje“, nego da, poštujući princip prezumpcije nevinosti, mene zaštiti od njihove bahatosti. Da li je to što sam rekao „govor mržnje“, mjerodavnu ocjenu može dati jedino nadležni Sud. LGBT i Pobjedina (a i nekih drugih medija) presuda, a da do suđenja nije ni došlo, je – kleveta. Ja sam oklevetan u crnogorskoj javnosti, narušen je moj ugled, nanijeti su mi duševni bolovi“!... I duhovni bolovi! (Kategorija „duhovni bolovi“ nije poznata u ateizovanom pravnom sistemu. A ona je najstrašnija.)

Kada se već Tužilaštvo nije sjetilo da me zaštiti, moraću sam. Podnijeću tužbu protiv NVO Kvir Montenegro, Pobjede i ostalih medija koji su me oklevetali. A novac koji dobijem kao odštetu, priložiću na dobrobit – crnogorskih kvirovaca! Sa mojim prijatelјima, osnovaću nevladinu organizaciju kojoj će posao biti edukovanje LGBT populacije. Jer, ovi što ih sada uče, loše ih uče, kako bi to rekao Azem Vlasi!

Ukucao sam na „Gugl prevodiocu“ (https://translate.google.com) riječ queer. I dobio sam: na srpskom – peder, hrvatskom – peder, bosanskom – peder, makedonskom – peder, bugarskom – ekscentričen. Htio sam da vidim što queer znači i na crnogorskom, ali – tog jezika tamo nema.

U Englesko-srpskohrvatskom rečniku, Morton Benson, Prvo osavremenjeno izdanje, Prosveta, Beograd, 1986, piše:

queer I [kwij(r)] n (slang) homoseksualac

queer II a 1. čudan, nastran; to smell ~ čudno mirisati 2. ćaknut 3. homoseksualan

queer III v tr (slang) osujetiti, pokvariti.

Dakle, Queer Montenegro, prema „Gugl prevodiocu“, na srpskom, hrvatskom, bosanskom i makedonskom znači „Pederska Crna Gora“, na bugarskom „Ekscentrična Crna Gora“, a, prema izuzetno cijenjenom Morton Bensonovom Englesko-srpskom rečniku, tu sintagmu možemo prevesti ovako: „Homoseksualna Crna Gora“, „Nastrana Crna Gora“, „Ćaknuta Crna Gora“, „Pokvarena Crna Gora“...

Viva vero queer Montenegro, što bi rekli na crnogorskom!

Ali... Ali, osamdesetih godina prošlog vijeka, pojam queer počinje da dobija druge sadržaje. Queerpostaje – pokret. Pojednostavlјeno rečeno, queer sada znači razbijanje tradicionalnih hrišćanskih normi života i prelazak na „doktrinu“ – „može mi se sve“, bezmalo sve. To je odricanje od Boga i slobode koju je On dao Svome stvorenju Čovjeku, uvažavajući ga, i obogotvoravanje polnih organa i zadnjice, odnosno prelazak na zloupotrebu slobode. To je prelazak iz civilizacije u anticivilizaciju!

BLAGODETI KOJE NISU ZAOBIŠLE CRNU GORU
Pokušaću malo slikovitije da dočaram tu transformaciju sadržaja pojma queer. Znate li što su splačine? To je ono što ostane od hrane nakon ručka, uklјučujući i sprane ostatke hrane sa posuđa. Naše babe, pa i majke, davale su to svinjama. Tako je to bilo od kad je ostataka hrane sa trpeze i od kad je svinja. E, sada zamislite da je neko prije tridesetak godina proglasio splačine kul hranom za čovjeka. Pa onda okupio oko sebe i druge koji vole splačine, pa su oni formirali lobi, tu uklјučili neke bogate lјude, jer bogati imaju sve i usko im je u tradicionalnim normama, pa, kada se pročulo da su imućna družina, počeli su da im se priklјučuju i neki koji ne vole splačine, ali vole novac, pa su izlobirali zakon kojim su splačine kul hrana i koji predviđa stroge kazne za one koji i samo kažu da splačine nijesu kul, prvo u SAD naravno, u toj perjanici demokratije, pa u drugim zemlјama njima servilnog Zapada i, na koncu, u zemlјama tranzicije, čije vlasti kleče pred vratima EU i NATO, kojima je upravo to jedno od klјučnih poglavlјa za ulazak u ove organizacije i čije su vlasti svoju posvećenost dokazale tako što su obezbijedile dovolјan broj policajaca da splačinolјupci ponosno paradiraju njihovim gradovima.

I, na primjer, na jednoj od tih parada umaste splačinama brk, ponos naroda kojem pripadaju, i jedan pop javno poželi da se to više nikada ne dogodi i zato se, pod pritiskom lobija koji splačine smatra kul hranom, njegov slučaj nađe na stolu Ombudsmana, a možda i Javnog tužioca.

Transformacija sadržaja pojma queer samo je najava dalјeg urušavanja civilizacije. U Holandiji je osnovana „Stranka komšijske lјubavi, sloboda i različitosti“, koja se zalaže za legalizaciju seksualnih odnosa sa djecom od njihove 12. godine, da se djeci od 12. godine da pravo glasa, da im se dozvoli upotreba lakih i teških droga, pravo na samostalno odlučivanje sa kim će da žive, čak i pravo na seksualne odnose sa životinjama, zatim pušenje, kockanje i upotreba alkohola, a sve u cilјu „razbijanje tabua i borbe protiv netrpelјivosti“ kao temelјa „demokratske vladavine prava“. Sud u Hagu odbio je da zabrani ovu stranku.

Nije Holandija jedinstvena u ovoj „naprednosti“. U SAD „NAMBLA“ (Sjevernoamerička muška/dječija lјubavna asocijacija) pruža pravnu zaštitu optuženima za pedofiliju i pederastiju. Ona se zalaže i za ukidanje starosne granice za stupanje u homoseksualne odnose sa dječacima i slično.

Potrebno je samo pojmu „pedofilija“, koji danas označava izopačenu potrebu odraslih da seksualno opšte sa djecom, promijeniti sadržaj u „lјubav prema djeci“, uvažavanje slobode djetata da može da se drogira, opija, seksualno opšti sa odraslima i životinjama... Dalјe slijedi lobiranje da se u SAD donese odgovarajući zakon, sa adekvatnim kaznenim mjerama za njegovo nepoštovanje, potom i u drugim zemlјama, zatim slijede parade ponosne djece koja vuku sa sobom koze, ispijaju pivo i vitlaju špricevima. Crnu Goru, svakako, neće zaobići te blagodeti, i ona će na proslavi dvadesetogodišnjice svoje nezavisnosti i hilјadu i deset godina državnosti, dok Crnogorčići sa paperjastim brčićima naslikanim na zadnjicama budu ponosno koračali Podgoricom, isticati svoju posvećenost duhovnom sunovratu Zapada.

Promocije pederastije, pedofilije, sodomije su ideološki pokreti, uzrasli na mondijalizmu (liberalizmu, globalizmu), koji su u dubokom kulturološkom sukobu sa hrišćanskom civilizacijom.

U Crnoj Gori ta promocija temelјi se prvenstveno na grijehu Mila Đukanovića, čovjeka koji se za kratko vrijeme u tranzicionom uništenju crnogorske privrede enormno obogatio. On je, grčevito se boreći da izbjegne zatvor, Crnu Goru učinio podaničkom državom, u potpunosti zavisnom od volјe duhovno i kulturološki sunovraćenog Zapada.

Izvor: standard.rs