Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
CG: Mandićev zastupnik PODNEO PRIJAVU protiv Katnića

Foto: Printskrin

CG: Mandićev zastupnik PODNEO PRIJAVU protiv Katnića

„Pravnički posao se radi ili po pravdi i istini, ili po nalogu i mržnji", poručuje Jovanović.

Region
Izvor: In4s.net

Miroje Jovanović, pravni zastupnik Andrije Mandića i Mihaila Čađenovića u aferi „Državni udar“, podneo je Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore predstavku-prijavu protiv Glavnog SDT Milivoja Katnića, navodeći da je Specijalno državno tužilaštvo izvršilo agresiju na pravni sistem, objavljujući javno, na svom internet-portalu komunikaciju i korespodenciju između advokata Gorana Rodića i njegovog tadašnjeg klijenta, te između istog advokata i drugih advokata angažovanih u sudskom postupku za tzv. „državni udar“.

Jovanovićeva rekcija usledila je nakon što je Specijalno državno tužilaštvo (STD) dalo saopštenje dana 21. 7. 2017. godine pod nazivom „SDT poštuje međunarodne stadarde“, koje se odnosi na kršenja prava advokata i okrivljenih od strane Glavnog SDT, Milivoja Katnića.

Advokat od Vrhovnog državnog tužilaštva traži da u ovom slučaju postupi „u smislu najteže povrede po Zakonu o DT“.

Mere tajnog nadzora

Branilac Jovanović u prijavi napominje da je SDT takođe objavio komunikaciju advokata Rodića sa nekoliko drugih osoba – a takođe u vezi sa predmetom „državni udar“.

„Ovi podaci su navodno dobijeni pretresom i pregledom mobilnog telefona i računara advokata Gorana Rodića, a po naredbi suda u potpuno drugom i odvojenom predmetu, koji ni činjenično ni pravno ne stoji u bilo kakvoj vezi sa aferom ‘državni udar’, navodi Jovanović i dodaje:

“Istom prilikom su objavljeni i transkripti razgovora mog branjenika Andrije Mandića sa više lica, u istom predmetu (za koje je Katnić tvrdio da su dobijeni putem aplikacije WhatsApp), a sam glavni specijalni tužilac, Katnić, je na glavnom pretresu dana 20. 7. 2017. godine izjavio da advokati i poslanici nisu pod merama tajnog nadzora“, ističe advokat.

Dalje navodi da je to potpuno kontradiktorno činjenici da je tužilaštvo objavilo transkripte, pa je nejasno na koji način su pribavljeni transkripti ukoliko advokati i poslanici nisu pogođeni nekom od mera tajnog nadzora, i kako je moguće da su podaci dobijeni iz sadržaja aplikacije WhatsApp, kada u istom učestvuju najmanje tri lica u razgovoru.

„Dan kasnije, 21. 7. 2017. godine SDT je takođe na svom internet portalu objavilo saopštenje pod nazivom ‘SDT poštuje međunarodne standarde’ u kojem sada menja tezu da nije bilo nedozvoljenih radnji prema advokatima i poslanicima, već sada iznose tvrdnju da se u svemu postupalo prema međunarodnim standardima te da su imali pravo da pribave komunikaciju advokata i njegovog klijenta“, napominje Jovanović.

Ko je pisao saopštenje SDT od 21. jula 2017. godine?

„U navedenom saopštenju od 21. 7. 2017. godine SDT poziva na presudu Evropskog suda u Strazburu u predmetu Versini-Kampinči i Krasnianski protiv Francuske (…) Posebno me brine činjenica da je tužilaštvo u svom saopštenju navelo ‘u vezi sa navodima više branilaca okrivljenih u predmetu ‘terorizam u pokušaju“. Ovo budući da se mojim klijentima Andriji Mandiću i Mihailu Čađenoviću, kao ni Milanu Kneževiću koga je do nedavno branio kolega Rodić, optužnicom ne stavlja na teret nikakav terorizam. Stavlja se drugim licima u optužnici, ali osobama koje su dominantno pogođene tužiočevim ‘špijuniranjem’ advokata se to krivično delo ne stavlja na teret“, ističe Jovanović u prijavi protiv Katnića i dodaje zaključak da sastavljač te polupismene paškvile nije ni pročitao optužnicu koju je SDT podneo, što govori i o piscu i o optužnici.

Prema navodima iz Jovanovićeve prijave, GSDT Katnić sigurno nije pisao navedeno saopštenje, „a da li je u pomoć pritekla Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Sudom u Strazburu sasvim je moguće, i o tome postoji poluzvanična informacija“.

Jedna odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu nije međunarodni standard

Pritom, Jovanović ističe da jedna odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu nije međunarodni standard; predmet koji je naveden nema nikakve ni veze ni sličnosti sa grubim kršenjem zakona koji je počinio SDT Crne Gore u konkretnom slučaju; SDT navodi da poštuje praksu suda u Hagu, ali ne navodi nijednu odluku tog suda, pa nije jasno koju praksu poštuje.

Navodeći u prijavi primere iz međunarodne sudske prakse, Jovanović zaključuje da je SDT prekršio prava Jovanovićevih branjenika, kao i drugih lica.

„Nudim 10 prvoklasnih odluka 4 različite međunarodne sudske instance. Pored toga, potpuno je jasno da predmet na koji se pozvao SDT u Saopštenju nema nikakve ni sličnosti ni veze sa kršenjima prava koje je on izvršio, te da je isti naveden samo radi obmane javnosti kako tužilaštvo postupa po međunarodnim standardima“, napisao je advokat.

On dodaje i da je „Stegu“ Crnoj Gori propisao Svetitelj, a optužnicu u „Bombaškoj aferi“ pisao dr Sekula Drljević, „te vam je jasno da trećeg nema“.

„Pravnički posao se radi ili po pravdi i istini, ili po nalogu i mržnji. Ovo se pre svega poručuje državnim organima navedenim u podnesku, budući da je AKCG dva puta osudila postupanje SDT u konkretnoj stvari“, ističe on.