Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Brisel ignorisao zahteve Hrvatske za poglavlje 23

Ilustracija NB

Brisel ignorisao zahteve Hrvatske za poglavlje 23

U pregovaračkoj platformi  EU za pregovore sa Srbijom za poglavlje 23 nema zahteva zvaničnog Zagreba.

Srbija
Izvor: RTS, NB, B92

U pregovaračkoj platformi EU za pregovore sa Srbijom za poglavlje 23 nema zahteva Zagreba.

RTS prenosi da je imao uvid u zajedničke pregovaračke pozicije EU i da se u njima od Srbije traže konkretni i merljivi rezultati u sprovođenju reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih i manjinskih prava i jačanju nezavisnih institucija.

Na listi je 50 “prelaznih” merila koja Srbija treba da ispuni u narednom periodu, kako bi mogla da uspešno nastavi pregovore u ovom ključnom poglavlju o vladavini zakona.

Među merlima nema hrvatskih zahteva zbog kojih je mesecima ta zemlja blokirala Srbiju. Nema zahteva za izmenu zakona o Sudu za ratne zločine, kao ni garantovanog mesta za hrvatsku nacionalnu manjinu u srpskoj skupštini, a nema nizahteva koji se tiču ratne odštete i pristupu vojnim arhivama Srbije zbog rešavanja slučajeva nestalih.

Kako prenosi RTS, ti zahtevi nisu bili prihvatljivi za većinu drugih zemalja članica i Evropsku komisiju, pa se, umesto toga, navodi da "Srbija treba da sarađuje sa susedima u procesuiranju ratnih zločina, uz izbegavanje sukoba nadležnosti", kao i da ratni zločini treba da budu tretirani na "nediskriminatorni način".

Srbija se ipak poziva da konstruktivno sarađuje sa susednim državama u utvrđivanju sudbine nestalih osoba, uključujući i "brzu razmenu informacija".

Utvrđena prelazna merila naglasak stavljaju na primenu reformi i demonstriranje početnih merljivih rezultata u jačanju nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, borbi protiv korupcije, procesuiranju ratnih zločina i zaštiti ljudskih i manjinskih prava.

Ambasadori zemalja članica EU su na sastanku u Briselu danas potvrdili konsenzus o pregovaračkoj poziciji. Pregovori u poglavlju 23 "Pravosuđe i temeljna prava" i poglavlju 24 "Pravda, sloboda i bezbednost" trebalo bi da budu otvoreni na međuvladinoj konferenciji u Briselu 18. ili 19. Jula.