Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Dom zdravlja u Beogradu traži ličnu kartu za upotrebu toaleta

Saša Janković Foto: mc.rs

Dom zdravlja u Beogradu traži ličnu kartu za upotrebu toaleta

Dom zdravlja Zvezdara u Beogradu, uslovio je mogućnost korišćenja toaleta u toj ustanovi davanjem važeće lične karte, i time narušio dostojanstvo pacijenata i njihovih pratilaca.

Srbija
Izvor: N1

To je utvrdio je Zaštitnik građana Saša Janković.

Ombudsman je u postupku kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Doma zdravlja Zvezdara u Beogradu, utvrdio da su toaleti za pacijente u toj zdravstvenoj ustanovi već više meseci zaključani, a na vratima je istaknuto obaveštenje da će njihovo ”korišćenje biti moguće jedino uz važeću ličnu kartu“.

Uskraćivanjem odnosno ograničavanjem mogućnosti korišćenja toaleta, uz uslovljavanje prethodnim davanjem važeće lične karte, narušava se dostojanstvo pacijenata i njihovih pratilaca, upozorava Zaštitnik građana.

Propusti u Domu zdravlja Zvezdara načinjeni su na štetu prava građana koji su korisnici zdravstvenih usluga – pacijenata i njihovih pratilaca, što je u suprotnosti sa obavezom zdravstvene ustanove da građanima pruža zdravstvenu zaštitu uz poštovanje najvišeg mogućeg standarda ljudskih prava i vrednosti, utvrdio je Janković i Domu zdravlja Zvezdara preporučuo da radi otklanjanja uočenih propusta, bez odlaganja omogući svojim korisnicima zdravstvenih usluga nesmetano i bezuslovno korišćenje svih toaleta koji su predviđeni za pacijente.

Direktorka Doma zdravlja Zvezdara obavestiće Zaštitnika građana najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema preporuke (čl. 31. st. 4. Zakona o Zaštitniku građana) o postupanju po njoj, navodi se u preporuci ombudsmana.