Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
DVERI: SVI LJUDI ISTI, LGBT osobe nisu nikakva manjina!

Foto: NB ilustracija

DVERI: SVI LJUDI ISTI, LGBT osobe nisu nikakva manjina!

"Srpski pokret Dveri smatra da svi građani Srbije trba da uživaju ista prava, a pošto seksualn opredeljenje nije nikakvo pravo, LGBT osobe ne treba ni smatrati manjinom"

Srbija
Izvor: Agencije

Narodna poslanica pokreti Dveri Marija Janjušević istakla je na zajedničkoj sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i Odbora za evropske integracije da se izdvajanjem posebnih prava LGBT populacije krše osnovna ljudska prava svih građana zagarantovanih Univerzalnom deklaracijom UN o ljudskim pravima, Ustavom Republike Srbije i mnogim drugim pravno obavezujućim dokumentima širom sveta.

Na toj sednici, Dveri se nisu složile sa promovisanjem posebnih prava za pripadnike LGBT populacije.

"Na žalost, na današnjoj zajedničkoj sednici ova dva odbora, kojim su ko-predsedavali Marinika Tepić (LSV) i Meho Omerović (SDPS) nastavljeno je sa institucionalnom podrškom razvoju posebnih prava LGBT zajednice", saopštio je pokret Dveri, ističući da su baš njih dvoje deo lobi interesa LGBT-a u srpskoj zakonodavnoj i izbršnoj vlasti.

Oni dodaju da svi građani Srbije traba da uživaju ista prava i da pripadnici LGBT populacije ne treba da budu ikakav izuzetak, ali i da osuđuju, pre svega, svaki vid nasilja nad tim osobama. Kako ističu iz tog pokreta, ljudska prava su definisana međunarodnim pravnim normama, pravno neobavezujućim i obavezujućim odlukama međunarodnih agencija, pre svega Ujedinjenih nacija, kao i Ustavom i zakonima Republike Srbije i ta prava su nesporna.

"Kao prvo, LGBT osobe ne smatramo nikakvom manjinom, pa samim tim ni seksualnom manjinom, obzirom da ih njihova seksualna opredeljenost ne može svrstati u manjinsku grupu kojoj bi pripala prava koje manjine uživaju, već je to stvar prava na privatnost. Drugo, smatramo da LGBT osobe uživaju ista prava zagarantovana Ustavom i zakonima Republike Srbije. Ukoliko postoje izolovani slučajevi gde su ova prava narušena, postoje nadležna tužilaštva i sudovi, kao i za sve ostale građane. Treće, posmatrati narušavanje prava LGBT osoba kao poseban vid uskraćivanja bilo kog fundamentalnog ljudskog prava samo na osnovu seksualne opredeljenosti znači diskriminaciju ostalih građana. Nasilje je nasilje, po bilo kom osnovu i nema potrebe da se posmatra posebno za LGBT osobe", zaključila je Janjuševićeva.

Iz pokreta Dveri navode da je isticanje ugroženosti LGBT populacije samo paravan za radnje koje bi doprinele izmeni Ustava i zakona u pravcu legalizacije homosekslualnih brakova i usvajanja dece.