Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
HUMANITARNI CENTAR U NIŠU dobija novi hangar za ruske helikoptere

Foto: Fejsbuk Srpsko-ruski humanitarni centar

HUMANITARNI CENTAR U NIŠU dobija novi hangar za ruske helikoptere

Vojnograđevinski centar raspisao je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hangara sa akumulatorskom stanicom

Srbija
Autor: Glas Moskve

Planira se izgradnja hangara sa akumulatorskom stanicom za smeštaj i održavanje helikoptera na aerodromu ‘’Niš’’.

Hangar će, prema konkursnoj dokumentaciji biti identičan onom na Batajnici. Za potrebe izgradnje hangara za smeštaj i održavanje vazduhoplova na Aerodromu Batajnica u Beogradu, izrađen je i usvojen idejni i glavni projekat, prenosi portal Glas Moskve.

Kako je predmetni hangar na niškom aerodromu po svojim gabaritima i funkcionalnoj organizaciji identičan prethodno pomenutom, nema potrebe za izradom idejnog projekta hangara. Shodno tome, potrebno je izvršiti prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta uslovima lokacije – navodi se u dokumentaciji.

Pošto za akumulatorsku stanicu ne postoje idejni i glavni projekat, Vojnograđevinski centar u konkursnoj dokumentaciji poziva potencijalne ponušače da ga izrade. Konkurs će, prema Portalu javnih nabavki, trajati do 29. septembra kada će biti otovrene ponude a naručilac posla će u roku od 25 dana doneti odluku o dodeli ugovora.