Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Koalicija SDS LSV LDP i dalje bez izveštaja o trošenju u kampanji

LSV LDP SDS/ Ilustracija: Tanjug

Koalicija SDS LSV LDP i dalje bez izveštaja o trošenju u kampanji

Izveštaj će najverovatnije biti objavljen na jesen do kada će se proveriti sadržina dostavljenih podataka.

Srbija
Autor: Tanjug

Predizborna koalicija SDS-LDP-LSV jedan je od političkih subjekata koji nije predao izveštaj o troškovima izborne kampanje po isteku zakonskog roka, rečeno je Tanjugu u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Osim partija Borisa Tadića, Čedomira Jovanovića i Nenada Čanka, izveštaj do sada nije predala još jedino grupa građana "Za preporod Srbije - profesor doktor Slobodan Komazec".

U Agenciji za borbu protiv korupcije objašnjavaju da je moguće da u toku dana pristignu i preostali izveštaji, jer kako kažu, bilo je važno da se izveštaj pošalje poštom do određenog roka na adresu agencije.

"Protiv onih koji nisu predali izveštaj u zakonom propisanom roku, Agencija će podneti zahtev za pokretanje prekršajnih postupaka, a predviđene zakonske kazne su od 200.000 dinara do dva miliona dinara za pravna lica i od 50.000 dinara do 150.000 dinara za odgovorna lica", rekla je pomoćnica direktora Agencije Katarina Dakić.

Ona je, govoreći o načinu finansiranja izborne kampanje, navela da su dominantniji izvori bili prilozi fizičkih lica, dok su se donacije pravnih lica pojavile tek kod nekoliko političkih subjekata.

"Svi podaci o prihodima i troškovima izbornih kampanja za političke subjekte koji su podneli izveštaj nalaze se na internet prezentaciji Agencije i javno su dostupni svima", istakla je Dakić, dodajući da će Agencija proveravati i dugovanja stranaka iz prethodnih i ove kampanje, te da će sve to biti navedeno i izveštaju.

Izveštaj će, dodala je, najverovatnije biti objavljen na jesen do kada će se proveriti sadržina dostavljenih podataka.

"Mi smo sa kontrolom počeli onog trenutka kad su izveštaji došli u Agenciju. Najpre proveravamo njihovu formalnu ispravnost, da li su podneti na zakonom propisanom obrascu, da li sadrže sve elemente koji su propisani, da li su blagovremeno podneti... i nakon toga krećemo u takozvanu sadržinsku kontrolu", objasnila je Dakić.

Ona je precizirala da će se tokom provere koristiti podaci koje su posmatrači Agencije prikupili tokom monitoringa, zatim podaci od banaka...

Što se tiče lokalnih izbora još uvek ima nekih opština gde rokovi nisu istekli.

Do sada je Agencija primila preko 700 izveštaja sa lokala.

"Još uvek primamo dokumentaciju od opštinskih izbornih komisija gde možemo da vidimo ko je sve bio u obavezi da podnese izveštaj...", rekla je Dakić, dodajući da i kada je reč o troškovima kampanje na pokrajinskom nivou, nisu svi podneli izveštaj.

"Naravno, i tu ćemo iskoristiti svoje nadležnosti i pokrenuti zahtev za pokretanje prekršajnih postupaka za sve one koji nisu ispunili svoju zakonsku obavezu", zaključila je Dakić.

Politički subjekti koji su učestvovali na parlamentarnim izborima imali su rok do 5. juna da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izborne kampanje, dok su učesnici na pokrajinskim izborima bili dužni da to urade do 3. juna.