Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
KOGA je sve Soroš finansirao u Srbiji?

Džordž Soroš/ Foto: georgesoros.com

KOGA je sve Soroš finansirao u Srbiji?

Američki tajkun Džordž Soroš, koji stoji iza tzv obojenih revolucija na istoku Evrope, a za kog postoje indicije da je odgovoran i za rat u Ukrajini, finansirao je i veliki broj organizacija i medija u Srbiji.

Srbija
Izvor: mediji

Soroš je, naime, od 2011. do 2014. godine raznim nevladinim organizacijama, novinarima, ali i sudijama, tužiocima i fakultetima u našoj zemlјi isplatio tačno 391.940.146 dinara, što je po kursu koji je važio u vreme uplata skoro četiri miliona evra.

Najveći deo, gotovo dve trećine tog novca, isplaćen je tokom 2013. i 2014. godine, dakle posle dolaska Aleksandra Vučića na vlast.

Iako Soroš novac zvanično uplaćuje za "razvoj demokratije" i "unapređenje civilnog društva", jasno je da su milioni gotovo isklјučivo namenjeni za urušavanje Srbije kao države i dovođenje na vlast američkih marioneta.

Spisak Soroševih plaćenika u Srbiji je otkriven nakon što su hakeri upali u kompjuterski sistem američkog tajkuna i tako došli do više od 2.500 "strogo poverlјivih dokumenata".

Od 2011. do 2014. godine odobreno je ukupno 263 projekata, a ogromne pare dobili su Centar za kulturnu dekontaminaciju Borke Pavićević (2.242.776 dinara), Helsinški odbor za lјudska prava Sonje Biserko (2.228.400), Fond za humanitarno pravo Nataše Kandić (1.466.100) i Medija centar NUNS Vukašina Obradovića (5.689.125). Tu su, takođe, i Fond "Ana i Vlade Divac" (2.633.638), Fond B92 Verana Matića (2.001.250), ANEM (3.956.225), Peščanik (1.297.400) i Centar za evroatlantske studije Jelene Milić (2.508.400).

Međutim, poseban razlog za zabrinutost predstavlјa činjenica da se na Soroševom platnom spisku nalaze i Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Oni su od američkog tajkuna dobili 5.152.000, odnosno 7.294.500 dinara.

Tako je do majskih izbora 2012. godine, američki tajkun za 24 projekta dao 76.175.615 dinara. Od momenta kada Vučić dolazi na vlast, ove donacije se drastično uvećavaju, pa isplaćena suma za 2013. i 2014. iznosi ogromnih 315.764.531 dinar.

Urednik "Novog Standarda" Želјko Cvijanović ističe da je lista Soroševih uplata za Srbiju ozbilјan alarm.

- Ako imamo u vidu da je od 2011. do danas za svoje projekte u Srbiju investirao skoro 4 miliona evra, to znači da su najkasnije do tada formirani planovi za "dovršavanje posla" na Balkanu, kako su te namere eufemistički nazivali američki funkcioneri - podvlači Cvijanović, dodajući da zahvalјujući uplatama u Srbiji kao na dlanu možemo da vidimo Soroševu široku mrežu.

- Jasno je koliko je ta mreža duboko ušla i u srpsku kulturu i u obrazovanje, a ne samo u NVO sektor. Za to vreme vidimo i čitav niz organizacija s kojima su sarađivale i u kontinuitetu sarađuju vlade Srbije. Tako da sam uveren da bi jasno distanciranje današnje vlade od tih organizacija bio korak koji bi morao da prethodi svim narednim u borbi protiv Soroševih namera u Srbiji.

Urednik "Pečata" Milorad Vučelić navodi da je ova suma druga velika Soroševa "investicija" u Srbiji.

- Prva je bila za vreme Miloševića, kada je plaćao za rušenje Jugoslavije. A ova sada služi za razbijanje Srbije. Soroš je finansirao lјude devedesetih godina, koji se i sada nalaze na njegovom platnom spisku. A vidimo da ima i neke nove. Ti korupcionaši rade direktno protiv Srbije - naglašava Vučelić.