Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
KOMUNALNA POLICIJA DEFINITIVNO NEMA PRAVO DA VAS SNIMA, evo i zašto!

Ilustracija: Nova borba

KOMUNALNA POLICIJA DEFINITIVNO NEMA PRAVO DA VAS SNIMA, evo i zašto!

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pisao je gradonačelniku Beograda i objasnio mu zašto nije dozvoljeno da komunalna policija snima građane.

Srbija
Autor: Nova borba

Rodoljub Šabić je nakon sprovedenog postupka nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, od strane Komunalne policije Grada Beograda, uputio pismo gradonačelniku Beograda u kome mu je dostavio upozorenje upućeno Komunalnoj policiji da snimanje građana naprosto nije zakonski utemeljeno, kao i da je bez jasne svrhe.

On je pokrenuo postupak nadzora povodom saznanja da Komunalna policija poseduje kamere koje koristi za snimanje događaja nastalih u okviru poslova koje obavlja, a utvrđeno je da Komunalna policija ima na raspolaganju 250 personalnih kamera od kojih je 216 u posedu komunalnih policajaca zaduženih sa personalnim kamerama kao delom uniforme.

"U toku postupka Komunalna policija je kao pravne akte koji predstavljaju osnov za snimanje odnosno obradu podataka, Komunalna policija označila Odluku o boji, načinu označavanja vozila, plovila i opreme Komunalne policije i Instrukciju o korišćenju službenih kamera. Budući da je Ustavom (čl. 42) predviđeno, (i potvrđeno Odlukom Ustavnog suda) da valjan pravni osnov može biti utvrđen jedino zakonom, očigledno je da navedeni akti, kao pravno apsolutno inferiorni, ne mogu predstavljati takav osnov. Uz to, ti akti su direktno suprotni i odredbama Zakona o komunalnoj policiji kojima se uređuju mogućnosti i način stavljanja pod video-nadzor prostora i objekata", navodi se u saopštenju poverenika Rodoljuba Šabića.

On dodaje da nije izvinjenje činjenica da snimanje praktično nije ni obavljano.

"Isto tako, ni pravno ni faktički ne može biti validan odgovor da Komunalna policija kamere koje ne upotrebljava ili koje su neupotrebljive nosi 'zbog zaštite integriteta komunalnih policajaca' budući da se građani 'drugačije odnose prema njima kad znaju da su snimani'", napisao je Šabić.

On je tom prilikom istakao da svi organi gradske vlatsti moraju mnogo više da obraćaju pažnju na privatnost građana i da obradu vrše uvek u svemu u skladu sa ustavnim i zakonskim garancijama prava na zaštitu podataka o ličnosti.