Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Ministarstvo finansija se hvali: U OGROMNOM SMO SUFICITU!

Foto: Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija se hvali: U OGROMNOM SMO SUFICITU!

Prema navodima iz tog ministarstva, u periodu od januara do septembra ove godine, u suficitu smo skoro 30 milijardi dinara.

Srbija
Izvor: Tanjug

Tokom septembra meseca prihodi erpubličkog budžeta bili su oko 82, a rashodi 86,4 milijarde dinara, što znači da je mesečni deficit u prošlom mesecu iznosio oko 4,5 milijardi dinara.

Sa druge strane, poreski prihodi budžeta u istom mesecu bili su 65,3 mlijardi.

Prema navodima Ministarstva finansija, PDV je ostvaren u iznosu od 32,6 milijardi dinara, a akcize u iznosu od 18,6 milijardi.

Dodaje si da suficit budžeta u koji su uključeni i projektni zajmovi, koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, iznosi 8,8 milijardi dinara.

Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar - septembar za 5,9 milijardi dinara, u odnosu na isti period prethodne godine.

Visokom ostvarenju prihoda značajno su doprineli neporeski prihodi koji su bili 14,6 milijardi danara dinara, od čega su uplate dobiti javnih preduzeća i dividendi iznosile 5,9 milijardi, dok je po osnovu donacija uplaćeno 1,9 milijardi dinara.

Kako je saopštilo Ministarstvo finasija, na rashodnoj strani budžeta nije bilo veće razlike u odnosu na prethodni mesec, osim većih obaveza po osnovu kamata, što je u skladu sa planom otplate.