Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Mnogo će im faliti: MILIĆKINA ORGANIZACIJA istupila iz Nacionalnog konventa o EU!

Jelena Milić u

Mnogo će im faliti: MILIĆKINA ORGANIZACIJA istupila iz Nacionalnog konventa o EU!

Ogranizacija Jelene Milić (CAES) napustio je Nacionalni konvent o EU jer je ljuta na vladajuću stranku i tabloide koji vrše pritisak na tu organizaciju!

Srbija
Autor: Nova borba, Agencije

Centar za evroatlanske studije saopštio je da napušta konvent ulsed nereagovanja te organizacije na sistematsku kampanju neutemeljene kriminalizacije dela organizacija civilnog društva.

"Razlog istupanja je odsustvo stava Konventa o sistemskoj kampanji neutemeljene kriminalizacije i delegitimizacije dela organizacija civilnog društva (OCD) koje dolazi od strane pro-vladinih glasila, narodnih poslanika vladajuće koalicije kao i od poslanika kvazi opozicije kojima pro-vladina glasila daju veliki prostor. Shodno ovome vas molimo da nas sklonite iz svih vaših evidenicija", naveli su iz CAES-a u svom saopštenju i pismu upućenom Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji.

Iz organizacije Jelene Milić su naveli da se u prezentacionom dokumentu Konventa kaže da on uspostavlja “pre svega kао tеlо za pоsеbnu sаrаdnju Nаrоdnе skupštinе Republike Srbije i civilnоg društvа u prоcеsu pristupnih prеgоvоrа, u skladu sa dоbrоm prаksom strаtеškе sаrаdnjе civilnоg društvа sа nајvišim zаkоnоdаvnim tеlоm u zemlji i izаbrаnim prеdstаvnicimа grаđаnа, koja je uspostavljena Rezolucijom Narodne skupštine iz 2004. godine i 2013. godine", te da je trenutna situacija potpuno suprotna tome.

"U sadašnjim okolnostima cinično je govoriti o dobroj praksi strateške saradnje civilnog društva sa najvišim zakonodavnim telom u zemlji, osim ako Konvent ne smatra da organizacije koje su neutemeljeno kriminalizovane od strane narodnih poslanika, vladinih ministara i pro-vladinih glasila više nisu deo organizacija civinog društva", navode iz CAES-a.

"O kakvom poverenju se može govoriti kada neki narodni poslanici iz vladajuće većine i navodne opozicije neke od organizacija civilnog društva koje se zalažu za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i primenu mehanizama tranzicione pravde nazivaju izdajnicima, promoterima antisrpstva, petom kolonom, pored svih netačnosti o načinu finasiranja", zaključuju iz Milićkine organizacije.