Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
NUNS KAŽNJEN zbog povrde časti novinara!

NUNS logo

NUNS KAŽNJEN zbog povrde časti novinara!

Apelacioni sud je umanjio prvobitno izrečene kazne, pa je tako NUNS u obvezi da isplati novinarima po 50.000 dinara, umesto 200.000, uz sudske troškove.

Srbija
Izvor: UNS

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je proglašeno je krivim, od strane Apelacionog suda koji je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu, za pretrpljene duševne bolove i povredu časti i ugleda torijce novinara "Večernjih novosti" - Dušana Stojića, Nenada Nenkovića i Milorada Bošnjaka.

Apelacioni sud je umanjio prvobitno izrečene kazne, pa je tako NUNS u obvezi da isplati novinarima po 50.000 dinara, umesto 200.000, uz sudske troškove.

Izvršni odbor NUNS-a podneo je Tužilaštvu za ratne zločine 1. jula 2009. godine krivičnu prijavu protiv NN lica, odnosno odgovornih lica i novinara u Radio-televiziji Beograd, Radio-televiziji Novi Sad, dnevnim listovima „Politika", „Večernje novosti" i dr, za „organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina“ pozivajući se, pored ostalog, i na analizu tekstova ovih novinara u svom izdanju „Dosije o medijima“.

Stojić, Nenković i Bošnjak, koje zastupa advokatska kancelarija „Tomanović“, tužili su NUNS smatrajući da je prijava iako protiv NN lica, uperena protiv njih, jer se u „Dosijeu o medijima“ analiziraju njihovi tekstovi, uz netačno navođenje sadržaja.

Apelacioni sud u presudi je naveo da u tekstovima Stojića, Nenkovića i Bošnjaka nema, kako stoji u analizi „Dosijea o medijima“, „hrvatske životinjske prirode“, „hrvatskog varvarstva“, i „demonske prirode Hrvata“, kako je navela Ivana Jovanović, autorka teksta „Ratnici drugog ešalona“ - „Uloga medija i novinara u raspirivanju međunarodne mržnje i ratovima na području bivše SFRJ“. Sud navodi da „tekstovi tužilaca predstavljaju izveštaje sa ratom zahvaćenih područja tadašnje SFRJ, informacije o stradanju civila i aktivnostima tadašnje vojske protiv paravojnih formacija. Tekstovi ne sadrže konstatacije koje bi bile uvredljive za hrvatski narod“, navodi se u presudi.

Sudija Ivan Negić u obrazloženju presude istakao je i da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da „analiza tekstova tužilaca iznetih u publikaciji 'Mediji i rat' koji je objavio NUNS prevazilazi okvire osnovane, profesionalne kritike“.

Podsetimo, nekadašnji novinari Novosti tužbom su tražili po 300.000 dinara za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda. Prvostepeni sud prethodno je delimično uvažio njihov zahtev nalažući NUNS-u da im nadoknadi nematerijalnu štetu sa iznosom od po 200.000 dinara uvećanu za sudske troškove, dok je Apelacionu sud ovaj iznos smanjio na po 50.000 dinara.