Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
OEBS u Prištini o nasilnom ekstremizmu

Foto: www.osce.org

OEBS u Prištini o nasilnom ekstremizmu

Misija OEBS-a, zajedno sa Kosovskom policijom održaće dvodnevnu konferenciju o sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije, koja će početi sutra u Prištini.

Srbija
Autor: NB

Konferencija će okupiti predstavnike agencija za sprovođenje zakona, verskih zajednica, civilnog društva, akademske zajednice i medija, a istraživaće se multidisciplinarni pristup u rešavanju pretnje nasilnog ekstremizma i radikalizacije na Kosovu.

Učesnici će takođe razgovarati o preduzetim merama do sada da se spreči nasilni ekstremizam i radikalizacija, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju.

Major Fatos Makoli, direktor Direkcije protiv terorizma kosovske policije, i Naim Hodža, savetnik za organizovani kriminal u Misiji OEBS-a, će održati uvodni govor.