Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Ohrabrujuće! ODSADA ako se NASILNIK PRIBLIŽI ŽRTVI, OSTAJE U PRITVORU DO 60 DANA!

Ilustracija: novosti.rs

Ohrabrujuće! ODSADA ako se NASILNIK PRIBLIŽI ŽRTVI, OSTAJE U PRITVORU DO 60 DANA!

Prema predlogu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, nasilniku koji prekrši hitnu meru udaljavanja iz porodice i zabranu prilaska žrtvi u roku od 48 sati može se izreći zatvorska kazna od 60 dana.

Srbija
Izvor: Tanjug

Navodeći da je potrebna hitna reakcija države u slučaju nasilja u porodici, državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić rekao je na sednici skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava da je predviđeno da državni organi, pre svega policija, proceni rizik i na osnovu toga nasilniku izrekne meru udaljavanja iz porodice na 48 sati i zabranu pristupa.

Međutim, prema Ilićevim rečima, postoji mogućnost produžetka trajanja te hitne mere.

On ističe da je velika novina predloženog zakona zapravo vođenje evidencije nasilnika i onih protiv kojih je bilo prijava za nasilje u prodici.

Novi zakon, kako je naveo, treba da omogući bolju koordinaciju državnih organa i razmenu informacija, a predviđa obuku državnih organa za postupanje u predmetima nasilja u porodici.

U raspravi na odboru, poslanici SNS I DJB, ali i predstavnici Automnog ženskog centra predložili su da se evidencija nasilnika u porodici trajno čuva, a ne da se podaci brišu posle pet godina.

Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, nevladine organizacije koja se 20 godina bavi problemom nasilja nad ženama, rekla je da se predložena zakonska rešenja moraju precizirati kako bi bila primenjiva u praksi, te da je potrebno predvideti disciplinsku odgovornost predstavnika državnih organa koji ne postupaju po zakonu.