Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
PREZENTACIJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NBS: Finansijski sistem stabilan u 2016. godini

Foto: Tanjug

PREZENTACIJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NBS: Finansijski sistem stabilan u 2016. godini

Otpornost domaćeg finansijskog sistema Srbije povećana je prošle godine u odnosu na 2015, čemu je u najvećoj meri doprineo pad učešća javnog duga u BDP-u, navedeno je na današnjoj prezentaciji godišnjeg izveštaja NBS o stabilnosti finansijskog

Srbija
Izvor: Tanjug

Uprkos eksternim rizicima u vidu dešavanja u zoni evra i divergentnosti monetarnih politika EZB i FED-a, finansijski sistem Srbije uspeo je da ostane visokokapitalizovam, visokolikvidan i stabilan u 2016. godini, izjavila je guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Na prezentaciji godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema za 2016. godinu u NBS Tabakovićeva je podsetila da je prošle godine smanjena unutrašnja i spoljna ekonomska neravnoteža, da je održano poverenje investitora, i ubrzan rast BDP-a koji je dostigao 2,8 odsto.

Posebno je istakla da je koordinacijom politika fiskalne i monenarne NBS, Vlade obezbeđena pad premije rizika zemlje koji sada iznosi 140 poena, a 25. jula je još iznosio svega 132 poena.

"Ne pamte se takve cifre", konstatovala je ona.

Prema očekivanjima Centralne banke u 2017. će doći do daljeg oporavka ekonomske aktivnosti i ubrzanja privrednog rasta, vođenog investicijama i izvozom.

Takođe se očekuje niska i stabilna inflacija i relativna stabilnost deviznog kursa dinara.

Tabaković je navela da je prošle godine NBS nastavila sa politikom smanjenja referentne kamate koja sada iznosi četiri odsto, s što je za posledicu imalo i smanjenje troškova zaduživanja kod banaka, a to je sve uticalo na bolje rezultate privrednih subjekata, koji su lani imali 3,5 puta bolji finansijski rezultat nego prethodne godine.

U dokumentu se predočava da je učešće problematičnih kredita prošle godine u ukupnim plasmanima smanjeno za 4,6 procentnih poena i da je na kraju godine iznosilo 17,2 odsto.

Guvernerka je istakla da je prošle godine kreditiranje stanovništva bilo 33 odsto veće nego 2015, pri čemu su u ukupnim plasmanima 75 odsto činili dinarski krediti.