Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
RATKO MLADIĆ OSUĐEN na doživotnu kaznu zatvora

Foto: goodpitch.org

RATKO MLADIĆ OSUĐEN na doživotnu kaznu zatvora

Ovo je prvostepena presuda na koju postoji pravo žalbe. Mladić je prethodno udaljen iz sudnice zbog komentarisanja postupka. Izricanje presude obeležila je i duža pauza tokom koje je Mladiću pozlilo.

Srbija
Izvor: RTS

12.00 – Nekadašnji komandant VRS Ratko Mladić osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

11.58 – Mladić je kriv po 10 od 11 tačaka optužnice. Nije kriv po tački 1 optužnice genocid u šest opština BiH, saopštio sudija Ori.

11.56 – Sudija Ori rekao je da je Mladić imao nameru u UZP-u koji se odnosi na uzimanje pripadnika UN kao talaca kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba.

11.55 – Kada je reč o Udruženom zločinačkom poduhvatu koji se odnosi na Srebrenicu, Veće nalazi da je optuženi imao nameru da se bosanski muslimani iz Srebrenice eliminišu ubijanjem muškaraca i dečaka, kao i prisilnim odvođenjem žena, dece i starih muškaraca, i to putem počinjenja geonicida, progona, istrebljenja, ubistva i prisilnog premeštanja.

Sudija Ori je rekao da je jedini razumni zaključak bio da je imao nameru da uništi bosanske muslimane iz Srebrenice, te da je imao nameru da ostvari cilj UZP-a u vezi sa Srebrenicom počinjenjem krivičnog dela genocida.

11.45 – Sudsko veće našlo da je optuženi imao nameru da pokrene i sprovede kampanju granatiranja i snajperskog delovanja sa ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva.

Takođe, veće nalazi da je Mladić nameravao da zato izrši dela terorisanja, ubistva, protivpravnih napada na civile, te da je tu nameru imao tokom celog perioda tokom kog se odnosi optužnica.

11.31 – Sudija Ori naredio da Mladić bude udaljen iz sudnice zbog komentarisanja postupka. Sproveden je u prostoriju u kojoj postoji kauč i iz koje može da posmatra izricanje presude.

11.27 – Okončana pauza. Advokat odbrane Dragan Ivetić od sudije Orija zahteva da se izricanje presude okonča jer je Mladiću tri puta meren krvni pritisak. Sudsko veće posle kratkih konsultacija odlučilo da se nastavi izricanje presude bez ikakvog skraćivanja.

11.20 – Lekari mere krvni pritisak Mladiću, javlja Rojters pozivajući se na izjavu člana porodice.

11.05 – Iako je najavljeno da će trajati pet minuta, pauza ni posle 20 minuta nije završena.

10.41 – Određena pauza od pet minuta kako bi Mladić otišao u toalet.

10.39 – Veće je utvrdilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat (UZP) da se muslimani i Hrvati trajno ukolone sa teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo. Ocenivši izjave i ponašanje političkog rukovodstva BiH i Srba, dokazi ne idu u prilog da je genocid bio cilj UZP-a.

10.37 – Haški sud je našao da je učinjeno krivično delo uzimanja talaca, odnosno uzimanja pripadnika UN kao talaca kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba.

10.35 – Sudsko veće našlo je da je nad bosanskim muslimanima u Srebrenici izršeno krivično delo genocida.

10.23 – Veće je našlo da je postojala namera sarajevsko-romanijskog korupsa da se granatira Sarajevo i širi teror i terorisanje stanovništva.

10.20 – Sudsko veće, uz izuzetak sudije Orija, nije našlo da je bilo genocidne namere u šest opština (Foča, Ključ, Kotor-varoš, Prijedor, Sanski most, Vlasenica) koje su u optužnici navedene pod tačkom 1.

10.00 – Počelo izricanje presude Ratku Mladiću, koju saopštava predsednik sudskog veća, sudija Alfons Ori.

9.58 – Došlo je do manjeg incidenta ispred suda, kada se jedan mladić sukobio sa članovima udruženja žrtava. Policija je intervenisala i odvela tog mladića, javlja reporter RTS-a.

9.55 – Očekuje se da u Sudnici 1 Haškog tribunala uskoro počne izricanje presude bivšem komandantu VRS.

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom 1992. do 1995. godine, sa obrazloženjem da je "značajno doprineo izvršenju genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine".

Sud je zaključio da je "Mladić svojim delovanjem značajno doprineo izvršenju genodica nad bosanskim muslimanima u Srebrenici, da je terorisao stanovnistvo Sarajeva, da je naređivao uzimanje talaca...".

Suđenje Ratku Mladiću počelo je u maju 2012. godine, a okončano je 15. decembra 2016. godine.

Mladić je uhapšen u maju 2011. godine, nakon godina skrivanja i izručen je Hagu.

Današnje izricanje presude bilo je jedno od najposećenijih u istoriji Tribunala.

U Hagu se nalazi preko 300 novinara, istraživača, predstavnika NVO i organizacija iz BiH koje okupljaju žrtve, ali tu su i predstavnici ratnih veterana iz Republike Srpske.