Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Šabić: Informacije nisu curile od nadležnih

Foto: mc.rs

Šabić: Informacije nisu curile od nadležnih

Šabić je rekao da posle sprovedenog nadzora u policiji i tužilaštvu u Zaječaru nema potvrda da su ti organi bili izvor podataka objavljenih u medijima povodom tragedije, silovanja i ubistva maloletne A.S. u Vratarnici.

Srbija
Izvor: Tanjug

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić sapštio je danas da posle sprovedenog nadzora u policiji i tužilaštvu u Zaječaru nema potvrda da su ti organi bili izvor podataka objavljenih u medijima povodom tragedije, silovanja i ubistva maloletne A.S. u Vratarnici.

"Poverenik, imajući u vidu fazu krivičnog postupka koji je u toku, u ovom trenutku neće javno objaviti zapisnik o sprovedenom nadzoru, ali može da konstatuje da uvid u službenu dokumentaciju u policiji i tužilaštvu, ne potvrđuje da su ti organi bili izvor podataka objavljenih u medijima", navodi se u saopštenju poverenika.

Poverenik je, kako se podseća, povodom tekstova objavljenih u više sredstava informisanja, a u vezi sa silovanjem i ubistvom maloletne A.S. i ubistvom D.S. iz Vratarnice, sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Postupak nadzora sproveden je u Centrali MUP-a u Beogradu, Policijskoj upravi u Zaječaru i Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, kojom prilikom su uzete izjave od postupajućih službenika policije i tužilaštva i izvršen uvid u kompletnu službenu dokumentaciju.

Prema utvrđenom stanju, u medijima objavljeni, najdelikatniji, izuzetno mučni navodi o do detalja "preciznim" izjavama okrivljenog o načinu izvršenja krivičnog dela, o načinu prikrivanja tela žrtve nakon izvršenja krivičnog dela, te o navodnoj sadržini obdukcionog nalaza ili psihijatrijskog veštačenja, nemaju osnov u službenoj dokumentaciji organa, odnosno od nje se razlikuju u veoma velikoj meri ili u potpunosti, navodi se u saopštenju poverenika.

Poverenik ukazuje da se imajući u vidu da se slične stvari u medijima dešavaju često, to svakako zaslužuje pažnju i reakciju ne samo novinarskih asocijacija, već i drugih nadležnih državnih organa, daleko ozbiljnije od dosadašnje.

"Neodrživo je i neodgovorno miriti se sa mogućnošću da se ustavna odredba iz člana 51 koja jemči pravo na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje, a medije obavezuje da to pravo poštuju, pretvara bukvalno u karikaturu", ocenjuje Šabić.

On napominje i da je dobro što u konkretnom slučaju akcija nadzora nije potvrdila "curenje" informacija iz nadležnih organa, ali svakako nije dovoljno za opštu ocenu.

Poverenik konstatuje da organi vlasti koje su mediji u takvim prilikama direktno ili indirektno označavali kao "izvor" po pravilu na to ne reaguju i neistine ne demantuju i poziva ih da to, dokumentovano, čine.

On ocenjuje da je generalno, i u kontinuitetu, svakodnevno prisutno mnogo toga što izaziva sumnje o nedozvoljenom stavljanju na rasplaganje ličnih podataka građana od strane raznih državnih organa trećim licima.

Poverenik još jednom upozorava da je zloupotreba tih podataka krivično delo i poziva nadležne, MUP i tužilaštvo, da u praksi prema izvršiocima tih krivičnih dela deluju neuporedivo intenzivnije nego dosad.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo je 13. jula postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane MUP-a Srbije povodom objavljivanja u više dnevnih listova podataka o ličnosti iz istrage silovanja i ubistva maloletne A.S. iz Vratarnice kod Zaječara.

U okolini Zaječara, u selu Vratarnica, 9. jula dogodio se stravičan zločin kada je trogodišnja devojčica silovana i zverski ubijena, a policija je uhapsila V.R. (1988).