Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
Škola tragično nastradalog Alekse ulaže žalbu na presudu Osnovnog suda u Nišu

Škola tragično nastradalog Alekse ulaže žalbu na presudu Osnovnog suda u Nišu

Niški Osnovni sud doneo je presudu 12. maja, po kojoj je tužena škola obavezna da roditeljima dečaka isplati skoro dva miliona dinara.

Srbija
Izvor: Tanjug

Osnovna škola "Sreten Mladenović Mika" uložila je žalbu na presudu Osnovnog suda u Nišu, po kojoj je ta škola u obavezi da isplati oko dva miliona dinara roditeljima Alekse Jankovića, a na ime nematerijalne štete za pretprljen strah zbog smrti sina.

Niški Osnovni sud doneo je presudu 12. maja, po kojoj je tužena škola obavezna da roditeljima dečaka isplati 350.000 dinara kao naknadu za nematrijalnu štetu na ime pretrljenog straha i 425.000 na ime pretprljenog duševnog bola zbog povreda prava ličnosti. Uključujući i troškove suđenja, škola je u obavezi da isplati blizu dva miliona dinara.

Ta presuda nije pravnosnažna, a škola je juče iskoristila pravo da uloži žalbu na tu presudu.

Četrnaestogodišnji Aleksa Janković iz Niša izvršio je samoubistvo nakon višemesečnog vršnjačkog nasilja.