Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
TUŽILAŠTVU I KARADŽIĆEVOJ ODBRANI po 135 dana za žalbe

Foto: Youtube

TUŽILAŠTVU I KARADŽIĆEVOJ ODBRANI po 135 dana za žalbe

Obe strane će dobiti još 85 dana za uzajamne odgovore na žalbe.

Srbija
Izvor: Tanjug

Zajednički zahtev tužilaštva Haškog tribunala i odbrane Radovana Karadžića za produženje rokova za ulaganje žalbi na obe strane i odgovora na podnete žalbe, Žalbeno veće tog trinubala je delimično usvojilo.

U odluci je Karažiću i Haškom tužilaštvu odobreno još 135 dana za podnošenje žalbi, a najkasnije do 5. decembra, a od tog dana još 85 dana za uzajamne odgovore na žalbe.

Tužilaštvo i Karadžić su tražili i za odgovore na žalbu još 135 dana.

Svoje razloge za produženje roka, oni su obrazložili složenošću Karadžićevog slučaja, dužinom presude i obimom materijala na kojem je bazirana, a sud je delimično usvojio data obrazloženja.

Podsećanja radi, Karadžić je krajem marta osuđen na 40 godina zatvora, a najavio je da će se po 50 osnova žaliti na nju.