Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
VELIKI NAPREDAK: Primena Zakona o sprečavanju nasilja prvi korak

Foto: novaekonomija.rs

VELIKI NAPREDAK: Primena Zakona o sprečavanju nasilja prvi korak

Primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici smatramo da je napravljen prvi, važan korak u suzbijanju i kažnjavanju porodičnog nasilja u Srbiji, rekla je Zorana Mihajlović.

Srbija
Izvor: Tanjug

"Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost 2016-2020, sa Akcionim planom do 2018. godine, Srbija se obavezala da radi na sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i devojčicama i kroz unapređenje našeg zakonodavstva.

Zakon koji je od juče na snazi je prvi važan korak u dostizanju ciljeva koje smo pred sebe postavili", rekla je Mihajlovićeva.

Kako je navela, mogućnost da nasilnik odmah bude udaljen iz stana u kojem živi zajedno sa žrtvom ili da mu se zabrani prilazak žrtvi, kao i strože mere za organe koji ne primenjuju propise ili ne prijavljuju nasilje, važni su za sprečavanje ove pojave, a takođe će povećati odgovornost svih koji postupaju u slučajevima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.

"Važno je da ćemo konačno imati bolju koordinaciju između svih nadležnih organa i da će se formirati evidencija slučajeva nasilja nad ženama i devojčicama", rekla je Mihajlovićeva, i dodala da je reč o merama za koje se Koordinaciono telo odavno zalaže.

Ona je naglasila da je, pored zajedničkog rada svih nadležnih na primeni zakona, neophodno hitno doneti i novu Strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i devojčicama, čije je donošenje iniciralo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost.

"Nakon formiranja nove Vlade, nastavićemo da radimo na suzbijanju i eliminisanju nasilja nad ženamama i devojčicama, u skladu sa vizijom Srbije kao tolerantnog društva sa nultom tolerancijom prema bilo kom obliku nasilja", rekla je Mihajlovićeva, saopšteno je iz kabineta potpredsedice vlade.